cook island ports authority

Aitutaki Orongo Development Project Meetings The Aitutaki Island Council, in association with the Cook Islands Ports Authority, is undertaking a commercial/community centre and harbour redevelopment project at Arutanga Harbour. The project team visited Aitutaki and met with interested parties in November 2013.Environmental assessments are now complete and the project team will be holding a public meeting to discuss the proposal, the findings of the technical work, respond to earlier concerns raised and discuss the project timeframes.  

 

The public meeting is to be held at 5.00pm on Monday 24th February at the Ngapuariki Hall,Arutanga.

 


The Aitutaki Orongo Development Project consists of: 

 

 1) A deepening and widening of the existing channel to allow yachts, cruise ship tenders and ships to berth in the harbour. 


 2) Upgrading the island centre to create a commercial hub and community and visitor amenities. 

 

 3) Harbour upgrade and climate proofing. 

 

 4) Developing a southern marina area to further increase tourism earnings.


 For more information refer to our web site: www.ports.co.ck

Cook Island Maori Translation

uipaanga na te katoakoa no runga i te Aitutaki Orongo Development Project Ka raveia tetai uipaanga no runga i te tamanakoanga kia amani akaouia to tatou ava e pera katoa kia akaou ia te ngai ta tatou i matou e ngai okookoanga, e makete, e ngai matakitakianga, koia oki te Orongo Centre. Na to tatou Konitara Enua teia uipaanga i kapiki turuia e te tuanga o te Cook Islands Ports Authority. Ko te aronga na ratou e rave i teia uipaanga kua tae mai ana ratou ki runga i te enua no te aravei i tetai pae ia tatou i roto ia Noema i teia mataiti i topa ake nei.

 

Kua oti i teia nei te kimikimianga no runga i te tuanga o to tatou aorangai te ka akatukeia me raveia teia tamanakoanga. I roto i teia uipaanga, ka uriuri atu te aronga na ratou i rave i teia kimikimianga i te au akatukeanga ka tupu e pera katoa te au ravenga ta ratou i manako e ka tau no te akaiti mai i te au manamanata. Ka oronga katoa mai ratou i tetai au akamaramaanga no runga i te meitaki ta teia tamanakoanga ka oronga mai ki te iti-tangata me raveia ake te reira. Ka akakite katoa mai ratou e aea teia angaanga e raveia ei e pera katoa eaa te roa o te tuatau e oti ei teia angaanga me rave ia.

 

Ka raveia teia uipaanga a te ora rima i te aiai (5.00 pm) a te Monite ra 24 no Peperuare ki roto i te are uipaanga ko Ngapuariki i Arutanga.

 


 

Ko teia tamanakoanga e a (4) au tuanga:

 

1) Akaoonu e te akaatea i te ava ki tai kia rauka i te au iati, te poti taritari patetete o te au pai turoto e te au pai rikiriki tari kako kia tae mai ki te pae i te uapu

 

2) Akaou i to tatou ngai okookoanga, te makete, e te ngai matakitakianga no tatou e te turoto, koia oki te Orongo Centre

 

3) Akaou anga i to tatou uapu kia matutu te reira i te au tuatau reva kino

 

4) Amani i tetai ngai akaruru no te au iati kia rauka mai tetai puapinga no reira mai

Tei runga tetai au akamaramaanga i teia tamanakoanga i te website: www.ports.co.ck